Photo by Josh Appel on Unsplash

Najlepsze przyklady budowania kapitału żelaznego w USA i na Świecie

Kapitał żelazny w sektorze polskich organizacji pozarządowych to zdecydowana nowość. Wiele fundacji czy też organizacji jest na etapie rozpoznawania takiego typu wsparcia finansowego dla swojej działalności. Kapitał żelazny poprzez zaangażowanie środków pieniężnych na rynku kapitałowym i finansowym może w znaczącym stopniu przyśpieszyć rozwoju organizacji ale co ważniejsze, przygotować ją na nieprzewidziane problemy stabilności finansowej.

Continue reading

Photo by You X Ventures on Unsplash

Czym jest kapitał żelazny dla NGO?

Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią ważny element dla funkcjonowania kraju. Są uzupełnieniem działalności państwa w dziedzinach społeczeństwa, polityki czy ekonomii. Przyczyniają się do dbania o wspólne dobro całego kraju poprzez integrację obywateli i tworzenie przestrzeni dla odpowiedzialnie społecznej zbiorowości. Dodatkowo, napędzają gospodarkę przez oferowanie miejsc pracy i tworzenie kapitału społecznego.

Continue reading