Kilka słów o nas

Tam, gdzie inni widzą ograniczenia, my widzimy potencjał.

Kim jesteśmy?

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które działały w polskiej branży IT jako przedsiębiorcy już od 2006 r. Szereg zrealizowanych projektów komercyjnych, w których przez lata mieliśmy okazję uczestniczyć, wskazał nam największe potrzeby na polskim rynku IT. Poza naszą działalnością w branży IT, jesteśmy społecznikami. Zapragnęliśmy połączyć nasze doświadczenie w tej gałęzi gospodarki z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Dlatego też postanowiliśmy realizować projekty społeczne w ramach Fundacji EFAS.
logo

Kim jesteśmy?​

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które działały w polskiej branży IT jako przedsiębiorcy już od 2006 r. Szereg zrealizowanych projektów komercyjnych, w których przez lata mieliśmy okazję uczestniczyć, wskazał nam największe potrzeby na polskim rynku IT. Poza naszą działalnością w branży IT, jesteśmy społecznikami. Zapragnęliśmy połączyć nasze doświadczenie w tej gałęzi gospodarki z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Dlatego też postanowiliśmy realizować projekty społeczne w ramach Fundacji EFAS.

Nasz zespół

Paweł Kazienko

Paweł Kazienko

Szef działu testowania / szkoleniowiec

Entuzjasta testowania oraz szeroko pojętej jakości, odpowiedzialny za szkolenie i przygotowanie zawodowe wielu testerów oprogramowania na przestrzeni ostatnich 15 lat. W 2019 r. dołączył do projektu asperIT. Jego dotychczasowe działania skupiały się na prowadzeniu dedykowanego szkolenia przygotowującego beneficjentów projektu do przystąpienia do egzaminu ISTQB oraz praktyk uczących beneficjentów rzeczywistego testowania oprogramowania. Od 2020 r. zarządza nowo powstałym zespołem testerskim.

Tomasz Jasiński

Tomasz Jasiński

Prezes Zarządu Fundacji

Związany z branżą IT od samego początku swojej kariery zawodowej. Natomiast w organizacjach pozarządowych działa od 8 roku życia, tj. ponad 20 lat. Współtwórca projektu asperIT, koordynator pierwszej, pilotażowej edycji we Wrocławiu (2017-2018). Absolwent kierunku zarządzanie i studiów podyplomowych w dziedzinie prawa gospodarczego. 

Jacek Śmigiel

Jacek Śmigiel

Główny tutor / terapeuta

Od 15 lat zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2005 r. prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi. W 2015 r. współtworzył metodologię szkolenia społecznego w ramach projektu asperIT. Zarządza zespołęm tutorów / terapeutów w projekcie.  

Karolina Zych

Karolina Zych

Koordynatorka innowacji

Ambitna studentka ekonomii, zorientowana na samorozwój. Od 2020 roku koordynatorka innowacji w asperIT. Zajmuje się głównie pozyskiwaniem funduszy, opracowywaniem oraz wdrażaniem nowych pomysłów w fundacji. Dodatkowo pozyskuje klientów dla nowo powstałego nieneurotypowego zespołu testerskiego.

Błażej Knapik

Błażej Knapik

Koordynator projektu asperIT
Operator terenowych działań asperIT. Odpowiedzialny za organizację i realizację edycji, kontakt z uczestnikami i koordynację szkoleniowców i terapeutów. Dzięki swojemu doświadczeniu dziennikarskiemu redaguje stronę Internetową, a także jest odpowiedzialny za kontakt z mediami.

Paweł Wojtyczka

Fundator Fundacji

Przedsiębiorca od 2006 r., związany przede wszystkim z branżą IT. Współtwórca projektu asperIT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki. Propagator idei wspierania osób z autyzmem w branży IT i współtwórca projektu asperIT. Prywatnie entuzjasta samorozwoju, sportu raczej na zewnątrz niż przed telewizorem, ojciec dwójki dzieci.

Joanna Przybyła

Tutorka / terapeutka

Pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, terapeuta oraz członek zespołu konsultacyjno-diagnostycznego Pracowni Wspierania Rozwoju "STIMULUS", członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, nauczyciel w szkole dla uczniów z autyzmem (ZPO nr 2 we Wrocławiu). Tutorka w projekcie asperIT.

Marcin Tomaszewski

Tutor / terapeuta

Tutor w projekcie asperIT.

Dominik Światowy

Wiceprezes Zarządu ds. budowy kapitału żelaznego

Doświadczony menadżer i kierownik zarządzający wielu innowacyjnych projektów z dziedziny sprzętu i oprogramowania IT. Absolwent kierunku finanse i bankowość, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.